Sanvere.org Blog

0

Tam Á Hawaii của phương Đông

Sanvere.org – Trung Quốc tuy không được nhắc nhiều đến về du lịch biển đảo nhưng thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua Tam Á, thủ phủ của đảo Hải Nam. Thiên nhiên...